Regulamin

REGULAMIN MIEJSCA SPOTKAŃ- INNA BAJKA

 

  1. Inna Bajka jest lokalem dwupoziomowym: na parterze znajdują się kawiarnia oraz strefa malucha- z przeznaczeniem dla dzieci do 2 roku życia oraz toaleta, a na piętrze sala zabaw dedykowana dzieciom starszym, stanowiąca w wyjątkowych sytuacjach salę zajęciową, a także sala warsztatowa oraz toaleta.
  2. Korzystanie ze strefy malucha jest bezpłatne. Korzystanie z sali zabaw oraz warsztatowej jest płatne- jednocześnie informujemy, że dzieci znajdujące się w lokalu pozostają pod WYŁĄCZNĄ opieką rodziców/opiekunów/ osób pełnoletnich, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo i zachowanie, a także za ewentualnie wyrządzone przez nie szkody.
  3. Prosimy o korzystanie z zabawek w sposób dla nich przeznaczony oraz zachowanie porządku po zakończeniu zabawy.
  4. Buty i ubranie wierzchnie prosimy pozostawić w miejscach do tego przeznaczonych. Szatnie znajdują się na obu poziomach. Do strefy malucha, na poziom pierwszy oraz do sal zajęciowych należy wchodzić w skarpetkach lub zmienionym obuwiu.
  5. Jedzenie i napoje mogą być spożywane jedynie w części kawiarnianej - nie wyrażamy zgody na konsumpcję rzeczy zakupionych poza lokalem.
  6. Za rzeczy pozostawione w lokalu, Inna Bajka nie ponosi odpowiedzialności.
  7. W lokalu obowiązuje całkowity zakaz przebywania pod wpływem środków odurzających oraz spożywania wyżej wymienionych. Lokal jest pod nadzorem monitoringu wewnętrznego.
  8. Inna Bajka nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje powstałe w skutek nieprzestrzegania powyższego regulaminu
  9. Przebywanie w lokalu Inna Bajka- miejsce spotkań jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

 

 

Galeria zdjęć - Zapraszamy -

Galeria zdjęć - Co robimy? -